Võru maakonnas Antsla vallas Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava projekteerimine

Klient

Antsla Vallavalitsus

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli olemasoleva Tammiku tänava rekonstrueerimine, jalgteede rajamine ning olemasoleva bussipeatuse rajamine uude asukohta. Lisaks projekteeriti parkimiskohad.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusprojekti koostamine
  • Tänavavalgustusprojekti koostamine