Linnatänavate projekteerimine

Tänavad moodustavad valdava enamuse linnade avalikust ruumist, kuid sageli ei suuda need liigse autostumise tõttu pakkuda kogukondadele piisavat ruumi, kus inimesed saaksid turvaliselt kõndida, suhelda, jalgrattaga liigelda ja ühistransporti kasutada. Arvame, et tänavate projekteerimisel ja rekonstrueerimisel on järjest enam tarvis leida tasakaal, mis arvestaks kõigi liiklusgruppide liikumisvajadustega ning tänav ei oleks ainult läbisõidutee autodele.

Linnatänavate projekteerimisel rakendame parimaid praktikaid pidades silmas tänaseid vajadusi ja tuleviku väljakutseid.

Võta ühendust