Projektijuhtimine

Projektijuhtimine on protsesside, meetodite, oskuste, teadmiste ja kogemuste rakendamine konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vastavalt kokkulepitud parameetritele kindlas ajavahemikus.

Projekteerimise juhtimise ja administreerimise teenus hõlmab:

  • projektiga seotud ametkondadega suhtlemist;
  • projekti progressi aruannete ning projekti esitamist ja tutvustamist erinevatele projektiga seotud osapooltele;
  • töökoosolekute läbiviimist ja juhatamist;
  • projektlahenduste kooskõlastamist;
  • selgituste andmist töö kvaliteedi kohta.
Võta ühendust