Kes me oleme?

Landverk OÜ-s töötab professionaalne meeskond. Meie insenerid omavad pikaaegset kogemust teede- ja tänavate ning tehnovõrkude projektlahenduste koostamisel.  Inseneriteenuste osutamisel oleme orienteeritud kvaliteetsele lõpptulemusele. Panustame igapäevaselt ohutu, jätkusuutliku ja meeldiva liiklus- ja elukeskkonna loomisse.

Missioon

Pakkuda kõikidele tellijatele kvaliteetset konsultatsiooniteenust. Väärtustame koostöös tellijate ja koostööpartneritega ausust, avatust ning paindlikku lähenemist tööprotsessides. Tagades töötajatele igapäevase heaolu ja panustades järjepidevalt töötajate arengusse, saame pakkuda tellijale parima võimaliku tulemuse. Hea töö toob töö!

Visioon

Olla juhtiv inseneriteenuste pakkuja, mis on tuntud oma väga hea töömetoodika poolest.

Püsiväärtused

 • Kliendikesksus – püüame alati klientidele pakkuda parimaid lahendusi.
 • Uuendusmeelsus – kasutame uusimaid tehnoloogiaid, pakume innovaatilisi lahendusi.
 • Meeskonnana toimimine – ühised ja selged eesmärgid.
 • Võrdsema liikluskeskkonna loomise väärtustamine – kõikide liiklusgruppidega arvestamine.
 • Eetilisus – ettevõte ja selle töötajad käituvad ja lähtuvad üldtunnustatud eetilistest ja sotsiaalsetest põhimõtetest, kehtivatest õigusaktidest, normidest ja tavadest.
 • Vastutus – vastutame alati tehtud tööde eest.

Juhtpõhimõtted

 • Tegevuse lähtepunktiks on tellija soovid ja vajadused.
 • Hindame pikaajalisi ja tugevaid kliendisuhteid.
 • Pakume kõrge kvaliteediga, uuenduslike ja jätkusuutlike lahendusi.
 • Tõstame töötajate kvalifikatsiooni ja tõstame regulaarselt nende motivatsiooni.
 • Anname endast parima, et tööd valmiksid tähtaegselt.
 • Täiustame järjepidevalt kvaliteedijuhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.
 • Tegutseme vastutustundlikult, hoolitseme selle eest, et töötajad oleksid kvaliteedi- ja keskkonnateadlikud.
 • Töötame keskkonnasõbralikult ja säästame ressursse.
 • Lähtume oma tegevuses looduskeskkonna hoidmisest.
 • Tagame oma juhtimissüsteemiga seaduste ja teiste õigusaktide ning muude meie poolt võetud kohustuste täitmise.
Võta ühendust