Ahtme linnaosas Saja Tamme pargi kergliiklusteede projekteerimine

Klient

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Maastikukujunduse projekti koostamine
  • Tee-ehitusprojekti koostamine
  • Tänavavalgustusprojekti koostamine