Jalg- ja jalgrattateede projekteerimine

Tänapäeval on liikumine tervikuna kujunenud märkimisvärselt autokeskseks. Kogu taristu on justkui välja arendatud eesmärgiga, et kõikjale peab autoga ligi pääsema. Seesugune lähenemine on kaasa toonud hulgaliselt probleeme, sh sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid. Hõredat jalgrattaliiklust tänavapildis võib põhjendada asjaoluga, et võrgustiku kvaliteet ei vasta kasutaja ootustele. Et inimesed hakkaksid rohkem liikuma jalgrattal või jalgsi, tuleb oluliselt suuremal määral panustada heas korras jalg- ja jalgrattataristu rajamisele. Meie inseneridel on kogemus ja oskused mugava ja ohutu jalg- ja jalgrattataristu kavandamisel.

Võta ühendust