Liiklusohutuse auditite koostamine

Auditeerimine on mõeldud tee projekteerimis- ja ehitusprotsessis tehtud liiklusohutust mõjutavate lahenduste sõltumatuks liiklusohutusalaseks hindamiseks eesmärgiga viia liiklusõnnetuste arv ja nende raskusaste miinimumini.

Liiklusohutuse auditeerimist teostame vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 83 „Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele“.

Võta ühendust