Torustike modelleerimine ja projekteerimine

Erinevate torustikusüsteemide (sh sademeveesüsteemid) dimensioneerimisel kasutame arvutimudeleid. Hüdrauliliste mudelite abil on võimalik välja töötada väga täpsed lahendused, mida traditsioonilised ning seejuures mahukad arvutused ei võimalda. Suureks eeliseks on erinevate stsenaariumite loomise võimalus, mis omakorda annab süsteemi kasutajale valikuvõimalused kõige optimaalsema variandi rakendamiseks. Modelleerimise tulemusi on võimalik esitada animatsioonina. Animatsioon näitab väga kiirelt ja lihtsalt ära süsteemi kriitilised kohad, kus võib tekkida üleujutusi.

Võta ühendust