Vara – Varamõisa kergliiklustee projekteerimine

Klient

Vara Vallavalitsus

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli Vara valla elanike elukvaliteedi tõstmine ja Vara küla ja selle lähiala tõmbekeskuste vahel liiklejate üldise liiklusohutuse taseme tõstmine jalgratta- ja jalgtee väljaehitamise ja puhkekohtade rajamisega, sealjuures edendades keskkonnasõbralikke liikumisviise.

Teostatud tööd

  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekti koostamine