Põlva valla teedele ümberehitusprojektide koostamine

Klient

Põlva Vallavalitsus
http://www.polva.ee/

Projekti kirjeldus

Töö eesmärk oli Põlva vallas avalikult kasutatavatele kohalikele teedele ümberehitamise projektide koostamine. Projekt koostati Himmaste külas Redeli teele, Vanakülas Vanaküla kooliteele, Rosma külas Tiigioru teele ning Lutsu ja Holvandi küla ühendavale Holvandi-Lutsu teele. Projekteeritud teede pikkus oli 5,34 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, tehniliste tingimuste taotlemine)
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine, sh kommunikatsioonide projektid
  • Ehitustööde töömahtude tabeli koostamine
  • Ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamine
  • Kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine