Vahi aleviku Narva mnt ja Kõrveküla aleviku Hariduse tänava valgustatud kergliiklusteede projekteerimine

Klient

Tartu Vallavalitus
https://tartuvald.ee/

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli rajada Tartu vallas olevale Hariduse tänavale, lõigul Vasula tee – Pärna tänav, sõidutee põhjapoolsesse serva jalgratta- ja jalgtee. Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee kogupikkus oli ca 450 m.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku projekti koostamine
  • Haljastuse projekteerimine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Torustike projekteerimine