Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise projekti koostamise eesmärk oli parandada liiklusohutuse taset ja tõsta sõidumugavust. Projektala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas. Projekteeritud tee pikkus on 9,924 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine, kergliiklusteede vajaduse hindamine)
  • Tee-ehitusliku eskiisprojekti koostamine
  • Keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine
  • Projekteerimistingimuste menetlemine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse skeemi koostamine