Tuuliku tänava (Kadaka tee – Halla tn) põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekteeritud objekt asub Harju maakonnas Tallinna linna territooriumil, Kristiine linnaosas ning hõlmas Kadaka tee ja Halla tn vahelist lõiku. Projekti eesmärgiks oli nõuetele vastava linnatänava rajamine, jalgratturitele ja jalakäijatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning sademevee ärajuhtimise tagamine.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Dendroloogilise inventuuri teostamine
  • Tehniliste tingimuste taotlemine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Projekti kooskõlastamine ja ehitusloa hankimine