Staadioni ja Lubja tänavate ülekäigukohtade ja tänavavalgustuse projekteerimistööd

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli projekteerida Staadioni ja Lubja tänavate ristmikule ning Lubja tänavale teeületuskohad koos ala liikluskorraldusega.

Projektiga lahendati:
Ülekäigukohtade asendiplaaniline lahendus
Kõnnitee katendi konstruktsioon
Liikluskorraldus
Vertikaalplaneering
Haljastus ja heakord
Projektala valgustus

Teostatud tööd

  • Põhiprojekti koostamine
  • Liikluskorralduse projekteerimine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine