Riigitee nr 10 Risti-Virtsu Kuivastu-Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk oli riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu rekonstrueerimine liiklusohutuse taseme parandamine ning sõidumugavuse tõstmine. Kõmsi – Virtsu (km 56,13-65,35) maanteelõik paikneb Pärnu maakonnas,  Lääneranna valla territooriumil. Projekteeritud tee pikkus oli 6,220 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Tee-ehitusliku eelprojekti koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine
  • Haljastuse skeemi koostamine