Riigitee nr 59 Pärnu – Tori km 12.14 – 16.85 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekti koostamise eesmärk oli riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 12,14-16,85 lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmine ning seisukorra parandamine. Teelõik paikneb Pärnu maakonnas, Tori  vallas. Projekteeritava lõigu pikkus oli 4,71 km. Katte laius 6,15-7,00 m, sõidutee laius 6 m.

 

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine
  • Haljastuse skeemi koostamine