Riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 64,715 – 71,567 Sultsi – Morna lõigu põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 64,715 – 71,567 Sultsi – Morna lõigu põhiprojekti koostamise eesmärk oli liiklusohutuse taseme parandamine, sõidumugavuse tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmine, seisukorra parandamine ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Teelõik paikneb Viljandi maakonnas, Viljandi ja Mulgi vallas. Projekteeritava lõigu pikkus oli 6,852 km.

 

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi projekti koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine, kergliiklusteede vajaduse hindamine)
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine
  • Haljastuse skeemi koostamine