Riigitee nr 27 Rapla – Järvakandi – Kergu km 32,868-38,132 remondi põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk oli riigitee nr 27 Rapla – Järvakandi – Kergu km 32,868-38,132 lõigu liiklusohutuse taseme parandamine, sõidumugavuse tõstmine ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Riigitee nr 27 Rapla – Järvakandi – Kergu km 32,868-38,132 lõik paikneb Pärnu maakonnas, Vändra valla territooriumil.  Projekteeritava lõigu pikkus oli 5,264 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringute ja katendi arvutuse aruande koostamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Tehniliste tingimuste taotlemine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Kooskõlastamine ja avalikkuse kaasamine
  • Krundijaotuskava koostamine