Riigitee nr 19103 Audru – Lavassaare – Vahenurme km 12,779 – 21,574 lõigu kruusatee remondi põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Tee projekti koostamise käigus oli vaja lahendada kruuskattega teelõigu kandevõime probleemid (teelõik jäi kruuskattega). Tee projekti koostamise käigus oli vaja lahendada tee kandevõime probleemid nii et, kruuskattega tee osa profileerimine oleks tulemuslikum ja kallete tagamine reaalsem erinevates ilmastikuoludes.  Projekteeritud tee pikkus oli 8,795 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine