Riigitee 22130 Tartu-Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehituse põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekteeritav lõik asub Tartu maakonnas Kambja vallas Ülenurme alevikus. Ülenurme alevikus elab umbes 2043 elanikku. Ristmik asub Ülenurme gümnaasiumi vahetus läheduses. Seoses erinevate elamurajoonide arendustega on kasvanud kooli õpilaste arv (üle 1000-nde) ja sellega seonduvalt ka sõidukite arv, mis läbivad ristmikku. Situatsiooni muutis keerulisemaks sõidukid hommikusel tipptunnil, milledega lapsi kooli toimetatakse.  Liklusohutuse taseme tõstmiseks projekteeriti ringristmik.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute täpsustamine)
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Teevalgustuse projekti koostamine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine
  • Haljastuse skeemi koostamine