Riigitee nr 12 Kose – Jägala km 30,7-36,7 lõigu põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk oli riigitee nr 12 Kose – Jägala km 30,7-36,7 lõigu põhiprojekti koostamine, mille alusel teostada kõnealuse maanteelõigu remont, mis sisaldaks lõiguti katte taastusremonti ja vajadusel lõiguti katendi ning muldkeha remonti (rekonstrueerimist), sh liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmine. Teelõik paikneb Harju maakonnas Anija vallas. Projekteeritav lõik algab Pääsiku külast ja kulgeb läbi Anija küla kuni Partsaare külani pikkusega 6 km. Maanteelõigul on 4 ristmikku: km 30,857 Kehra RDT Jaama II ristmik (ristumine teega nr 11129 Kehra tee); km 34,209 Anija I ristmik (ristumine teega nr 11131 Anija tee); km 34,439 Anija ristmik (ristumine teega nr 11315 Raasiku-Anija); km 36,796 Lennuvälja rist (ristumine teega nr 13 Jägala-Käravete).

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Tee-ehitusliku eelprojekti koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Projekteerimistingimuste menetluse läbiviimine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Teevalgustuse projekti koostamine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse skeemi koostamine