Riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi km 4,924-8,478 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Töö eesmärk oli koostada riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi km 4,924 -8,478 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt, mille mahus tuli projekteerida lisaks jalg- ja jalgrattateele maantee (~km 5,7-6,0) mõlemale suunale bussipeatused. Riigitee nr 11290 paikneb Harju maakonnas Rae vallas, algab Tallinna linna piirilt (Suur-Sõjamäe tn) ja lõpeb Lagedi alevikus (Killustiku tee).

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, planeeringute info kogumine ja analüüs seoses põhiprojekti lahendusega)
  • Keskkonnamõju eelhinnangu koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Projekteerimistingimuste menetlusega seotud ülesanded
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine ja kooskõlastamine
  • Töömahtude loendi ja ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamine