Riigitee 15114 km 0,00-0,75 Koeru-Visusti jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine

Klient

Projekti kirjeldus

Auditeerimine on mõeldud tee projekteerimis- ja ehitusprotsessis tehtud liiklusohutust mõjutavate lahenduste sõltumatuks liiklusohutusalaseks hindamiseks, lähtudes tegelikust liiklusohutuse alasest kogemusest, arvestades liiklusõnnetuste tekkimise asjaolusid ja teadmisi ning analoogsete lahenduste tulemusi, samuti teiste riikide liiklusohutuse alaseid uurimistulemusi ja praktikat, eesmärgiga viia liiklusõnnetuste arv ja nende raskusaste miinimumini.

Teostatud tööd

  • Välivaatlus
  • Auditi aruande koostamine