Väike-Maarjas Tehno, Tööstuse, Pumbamaja ja Angaari tänavate rekonstrueerimise põhirojekti koostamine

Klient

Väike-Maarja Vallavalitsus

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Valgustuse projekteerimine
  • Sademeveekanalisatsioonitorustiku projekteerimine