Rakvere linna Vallikraavi tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine

Klient

Rakvere Linnavalitsus
https://rakvere.kovtp.ee/

Projekti kirjeldus

Projektalale koostati sõiduteede rekonstrueerimise ja sademeveekanalisatsiooni rajamise projekt, mille peamisteks eesmärkideks oli:
olemasolevate sõidutee ja parkla katete rekonstrueerimine;
uute jalgteede rajamine;
sademeveekanalisatsiooni rajamine.

Projekteeritava ala pikkus oli ca 900 meetrit.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste uuringute teostamine
  • Tee-ehitusliku projekti koostamine
  • Torustike modelleerimine ja projekteerimine