Põlva vallas Rosma-Peri jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt II osa koostamine

Klient

Põlva Vallavalitsus
http://www.polva.ee/

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli Põlva valla elanike elukvaliteedi tõstmine, sh lähikülade ja keskuse liikumisvõimaluste parendamine ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Selgitada välja tehniliselt
vajaminev teemaa ning koostada maade omandamiseks vajalik krundijaotuskava. Projekteeritud objekt paikneb Põlva maakonnas, Põlva vallas, Rosma, Meemaste ja Peri külades. Projekteeritava teelõigu pikkus oli orienteeruvalt 4300 meetrit. 

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusprojekti koostamine
  • Tänavavalgustusprojekti koostamine