Põlva linnas Aasa tn 4 parkla, valgustuse ja sademeveelahenduse põhiprojekt

Klient

KÜ Aasa 4 Põlva

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk oli rekonstrueerida Aasa tn 4 elamu esine parkla nõuetekohaseks parklaks 60 sõiduautole. Projektis esitati parkla asendiplaaniline ja kõrguslik lahend, liikluskorralduslahendus ning teede
katendite konstruktsioonid. Lisaks sellele lahendati ära haljastus ja sademevete kogumine.

Teostatud tööd

  • Parkimisplatsi põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Sademeveelahenduse projekteerimine