Narva linnas Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt

Klient

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Valgustuse projekteerimine
  • Sademeveekanalisatsioonitorustiku projekteerimine