Himmaste raudteeülekäigukoha projekt

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine