Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamise projekt

Klient

Räpina Vallavalitsus
www.rapina.ee

Projekti kirjeldus

Töö eesmärgiks oli Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine. Projekteeritud teelõigu pikkus oli ca 850 meetrit.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Teeehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Valgustuse projekteerimine
  • Torustike projekteerimine