Jõgeva linnas Jõe tänava rekonstrueerimise projekt

Klient

Jõgeva Vallavalitsus
www.jõgeva.ee

Projekti kirjeldus

Töö eesmärgiks oli Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõe tänav km 0,000-0,585 lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Projekteeriti Jõe tänav tänavakividega alates raudtee ülekäigust (Jaama tänavalt B. Alveri muuseumi kõrvalt) kuni Pedja jõeni (joonisel märgitud), samuti tänavate ristumised koos kinnistute mahasõitudega. Ette näha liikluse rahustamise meetmed ja jalakäijate teeületuskohtadel ohutuse suurendamise meetmed. Rajati Jaama ja Jõe tänava ning Kalda ja Jõe tänava jalakäiate teeületuskohtadesse tänavakivist künnised.

 

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Teeehitusliku projekti koostamine
  • Tehnovõrkude projekteerimine