Kunda linna teekatete rekonstrueerimise projekteerimine

Klient

Viru-Nigula Vallavalitsus
https://viru-nigula.ee/

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli Pargi tänava, Pargi põik tänava ja Tähe tänava liiklusohutuse taseme parandamine, sõidumugavuse tõstmine ning majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine. Samuti tuli lahendada sademevete kogumisega seotud probleemid. Projekteeritud objekt paikneb Lääne-Viru maakonnas, Viru-Nigula vallas, Kunda linnas.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Sademeveekanalisatsiooni projekteerimine