Lepiku tänava rekonstrueerimise projekti ja tee-ehitustööde tehnilise kirjelduse koostamine

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Tee-ehituse remonttööde põhiprojekti põhiline eesmärk oli tänava teemaa-ala koridoris tänava ristlõike korrastamine, liikluskorralduse sh parkimise reguleerimine, tänavavalgustite kaasajastamine ning tänava piki- ja põikprofiili normide kohaseks muutmisega sademevete kanaliseerimine.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine