Kasesalu tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Töö eesmärk oli projekteerida Kasesalu tänava rekonstrueerimine koos jalgteede rajamisega. Projekteeritud teelõik asub Kasesalu tn, Hipodroomi tn ja Talutare tn ringristmikust Kasesalu tn ja Pääsusilma tn ristmikuni. Projektiga nähti ette sademevee ärajuhtimise tagamine. Liiklusohutuse suurendamiseks nähti ette liikluse rahustamise meetmeid. 

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geoloogiliste uuringute teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Sademeveekanalisatsiooni põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine