J. Koorti tänava (lõigus Pallase pst kuni E. Wiiralti tn) ja E. Kõksi tänava rekonstrueerimise projekt

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Töö eesmärk oli koostada Tartu linnas J. Koorti tänava (lõigus Pallase pst kuni E.Wiiralti tn) rekonstrueerimise põhiprojekt (koos eriosadega) ja E. Kõksi tänava taastusremonttööde põhiprojekt (koos eriosadega).

Teostatud tööd

  • Tee-ehtusliku põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Sademeveekanalisatsioonitorustiku projekteerimine
  • Geodeetiline uuring koos kaevude uuringuga
  • Geoloogiliste uuringute teostamine