Ussimäe külas Vaskussi tänava L4 ehitamise projekt

Klient

Rakvere Vallavalitsus

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Sõidutee projekteerimine
  • Kergliiklustee projekteerimine
  • Tänavavalgustusprojekti koostamine