Vaksali-Fr.Tuglase-Fr.R.Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise põhiprojekti koostamine

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Projekteeritud objekt asub Tartu maakonnas Tartu linna territooriumil, Tähtvere linnaosas ning hõlmab ala, mis on piiratud raudtee, Näituse tn, Kreutzwaldi tn, linnapiir.

Projekti eesmärkideks oli:

 • kergliikluse liikumise ohutuse, atraktiivsuse ja mugavuse suurendamine, mis vähendab eeldatavalt tänavate laiendamise vajadust ning leevendab liiklusummikuid linnakeskuses ja parandab elukeskkonda
 • Kreutzwaldi tn ja Näituste mahasõidu; Vaksali ja Hurda; Vaksali ja Hiie, Jannseni ning Vaksali ja Tuglase ristmike liiklusohutuse suurendamine
 • puhtama, keskkonnahoidlikuma, turvalisema ja aktiivsema linnakeskkonna loomine
 • olemasoleva kergliiklusteede võrgustiku suurendamine ja uute ühenduste loomine tõmbekeskustega (koolid, lasteaiad jne)
 • Tammsaare tn T3 kinnistul lasteaia juures sõidukite parkimisvõimaluste parandamine.

Teostatud tööd

 • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
 • Keskkonnamõju eelhinnangu koostamine
 • Dendroloogilise inventuuri teostamine
 • Eskiisprojekti koostamine eriosadel
 • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
 • Haljastuse projekti koostamine