Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi koostamine

Klient

Räpina Vallavalitsus
www.rapina.ee

Projekti kirjeldus

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrolliti ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele, sealhulgas vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks väljaselgitatud andmetele, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

Teostatud tööd

  • Välisvaatlus
  • Ekspertiisiaruande koostamine