Kauksi jalg- ja jalgrattatee ning sõiduautode parkla ehituse projekt

Klient

Alutaguse Vallavalitsus
http://www.alutagusevald.ee/

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli Alutaguse vallas Kauksi külas oleva Kauksi-Kuru tee serva jalg- ja jalgrattatee ning parkimiskohtade rajamine Peipsi järvekallast külastavate turistide ning kohalike tarbeks. Projekteeritud objekt paikneb Ida-Viru maakonnas, Alutaguse vallas, Kauksi ja Kuru külades. Projekteeritud teede pikkus ca 750 m.  Koos JJT-ga tuli lahendada juurdepääsud riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga ja riigitee 13111 ääres olevatele kolmele bussipeatusele. Bussipeatuste juurdepääsuteede kogupikkus ca 190 m ning lahendada sõiduautode parkimiskohtade rajamine teelaiendina tee 13153 Kauksi-Kuru tee äärde ca km 0,9-2,4.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geotehniliste uurimustööde teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste ooteplatvormide rajamise põhiprojekti koostamine
  • Sidekanalisatsiooni osa põhiprojekti koostamine